Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

!UWAGA! UWAGA!

Startujemy z Pierwszym Konkursem Wydziału Sędziowskiego WOZKosz WM

 Pełny regulamin konkursu dostępny TUTAJ

  Skrócone zasady TUTAJ

Pytania konkursowe: 

1. Po popełnieniu piątego faula, A1 zostaje poinformowany, że nie jest już uprawniony do udziału w grze. Później A1 ponownie wchodzi do gry jako zmiennik. Nielegalne uczestnictwo A1 w meczu zostaje odkryte po faulu A1 przez B1 (5-ty faul drużyny w kwarcie). Czy zmiennik A1 powinien wykonywać rzuty wolne?

TAK? NIE?

2. W protokole meczowym widnieje wynik 86-86, gdy niemal jednocześnie z sygnałem kończącym mecz, A4 popełnia niesportowy faul przeciwko B3. Sędziowie konsultują się między sobą i decydują, że faul miał miejsce po sygnale. Sędziowie postępują następująco: następuje dogrywka, w związku z czym faul uznaje się za popełniony podczas przerwy w grze. Przed dogrywką B3 ma 2 rzuty wolne i dogrywka rozpoczyna się zgodnie ze wskazaniem strzałki. Czy prawidłowa procedura?

TAK? NIE?

3. B1 fauluje A1. Jest to piąty faul drużyny B w tej kwarcie. A1 otrzymuje 2 rzuty wolne. Po pierwszym udanym rzucie wolnym B2 omyłkowo przejmuje piłkę i podaje ją z linii końcowej do B3. Gdy zegar czasu akcji wskazuje 18 sekundy, a B3 kozłuje piłkę na polu ataku, zostaje zauważony błąd polegający na niewykonaniu drugiego rzutu wolnego przez A1. Gra zostaje natychmiast zatrzymana przez sędziów. A1 wykonuje drugi rzut wolny bez zawodników na miejscach przy polu rzutów wolnych. Gra zostaje wznowiona wprowadzeniem piłki przez drużynę B z miejsca najbliższego miejscu przerwania gry. Zespół B ma 18 sekund na zegarze czasu akcji. Czy jest to prawidłowa procedura?

TAK? NIE?

4. A1 z piłką w rękach jest w ciągłym ruchu w kierunku kosza w celu zdobycia punktów. W tym momencie B1 mocno kładzie ręce na piłce po czym A1 wykonuje więcej kroków, niż pozwala na to przepisy dotyczące błędu kroków. Czy sędzia powinien zdecydować o błędzie kroków zawodnika A1?

TAK? NIE?

5. Wprowadzający piłkę A1 z linii bocznej blisko linii środkowej boiska stojący przy swoim polu obrony, jest uprawniony do podania piłki w dowolne miejsce na boisku. Mając piłkę do dyspozycji, A1 wykonuje jeden normalny krok w bok w kierunku pola ataku, zmieniając w ten sposób swoją pozycję względem linii środkowej, pola ataku i pola obrony, po czym podaje piłkę do A2, który znajduje się na polu obrony. Czy to jest akcja legalna?

TAK? NIE?
 

Zadanie konkursowe:

Odpowiedz kreatywnie na pytanie: Dlaczego potrzebuję nowego gwizdka?

 

Decathlon Mazowsze Molten
Obraz