Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

news

12.10.2023

Sekcje - sędziowie

Odsłon: 1786

AW

Kurs obsługi stolików sędziowskich

Zgodnie z zapowiedziami przedsezonowymi ruszamy z kursami dla oddelegowanych przez kluby osób mających obsługiwać zegar, tablicę i zegar 24s na cyklach okręgowych. Nie są to kursy sędziowskie - te też niedługo ruszą.

Dotyczy KAŻDEGO klubu rywalizujący w U11, U12, U14 oraz w zawodach niemistrzowskich U13 i U15.
Terminy do wyboru to 11.10 / 14.10 / 16.10

Dla przypomnienia:

Regulamin § 29
1. Dla cykli U11, U12, U14 oraz w zawodach niemistrzowskich U13 i U15 wprowadza się zasadę, że na te zawody WOZKosz WM deleguje dwóch sędziów boiskowych oraz sekretarza zawodów - zapewnienie obsługi tablicy wyników, czasu gry oraz zegara czasu akcji pozostaje w gestii klubu gospodarza. Osoby delegowane przez klub winny przejść kurs przygotowujący w formie online na koszt klubu a realizowany przez Wydział Sędziowski WOZKosz WM.
2. Klub może zwrócić się z prośbą o wyznaczanie dodatkowych sędziów funkcyjnych, a Wydział Sędziowski potwierdza możliwość zapewnienia obsady. Jeśli nie potwierdzi to obowiązek zapewnienia nadal spoczywa na klubie.
3. W przypadku braku na 20 minut przed meczem osób wyznaczonych przez klub, sędzia główny ma obowiązek to opisać, a klub zostanie ukarany karą finansową zawartą w par. 65

KAŻDY klub powinien zapewnić obsługę zegarów zgodnie z powyższym a decyzja o prośbie do Wydziału Sędziowskiego by zapewnić pełną obsadę może być NIESPEŁNIALNA z uwagi na brak sędziów. Jest to nowy obowiązek dla klubów ale niestety konieczny. Ewentualna prośba winna być wysłana na adres obsady@wozkosz.pl w nieprzekraczalnym terminie 14 dni przed mecze lub pierwszym z serii meczów.

Szkolenie:
1. Trwa 2 godziny
2. Prowadzone jest trybie online
3. Terminy do wyboru
- 11 października (max 2 godziny zegarowe) 18.30 - 20.30
- 14 października (max 2 godziny zegarowe) 10.00 - 12.00
- 16 października (max 2 godziny zegarowe) 18.30 - 20.30
4. Zgłoszenia przesyła KLUB na adres szkolenie.sedziowie@wozkosz.pl minimum 48h przed terminem.
5. Zgłoszenie obejmuje - nazwa klubu / imię i nazwisko delegowanego / data urodzenia / adres mailowy do szkolenia online.
6. Opłata za każdego uczestnika wynosi 50 zł i wpłacana zbiorczo przez klub na konto WOZKosz WM PEKAO nr 85 1240 6292 1111 0011 1762 2787 (konto sędziowskie stąd inny numer niż pozostałe wpłaty) .

Wyłącznie osoby przeszkolone spełniają warunek regulaminu co będzie weryfikowane.

Jednocześnie informujemy, że z ww szkolenia zwolnione są osoby, które przeszły i ukończyły kurs sędziego WOZKosz WM w sezonie 2022/23 a nie uzyskały licencji sędziowskiej na ten sezon. Te osoby winne być zgłoszone do weryfikacji - prosze przesłać imię i nazwisko oraz datę kursu ukończonego do dnia 16.10.2023.

Decathlon Mazowsze Molten
Obraz