Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

news

09.04.2024

Rozgrywki

Odsłon: 1947

AW

Mistrzostwa Mazowsza i strefy 3x3

Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki Województwa Mazowieckiego zaprasza na Mistrzostwa Mazowsza i strefy w sezonie 2023/2024 w rozgrywkach 3x3.

TERMINY I MIEJSCE
U17K – 27.04, Żyrardów, ZAPISY
U15M – 28.04, Pruszków, ZAPISY
U15K – 02.05, Żyrardów, ZAPISY
U23K – 04.05, Piaseczno, ZAPISY
U23M - 04.05, Piaseczno, ZAPISY
U17M – 05.05, Piaseczno. ZAPISY

Szczegółowe terminarze każdego z turniejów i harmonogramy gier opublikowane zostaną najpóźniej dwa dni przed planowanym turniejem na platformie FIBA 3x3.

Komunikaty dotyczące poszczególnych turniejów będą opublikowane w terminie późniejszym.

UDZIAŁ ZAWODNIKÓW - Komunikat WR nr 26a 2023-2024 MMP 3x3

1. Zawodnicy muszą posiadać:
- polskie obywatelstwo,
- licencje na uprawianie koszykówki,
- licencje uprawniające do gry w koszykówce 3x3.
Uwaga: Wszyscy zawodnicy posiadający licencje do gry w rozgrywkach 5x5 otrzymają również w systemie ESOR licencje do rozgrywek 3x3.
2. Zawodnik nie posiadający licencji stałej PZKosz składa wniosek o jej wydanie do właściwego terytorialnie WZKosz na druku – Zał. 4 do RWS.
3. Zawodnik nie posiadający licencji okresowej w koszykówce 5x5 na sezon 2022/2023 może wystąpić o licencję 3x3 do dowolnego klubu. Wniosek do WZKosz składa na druku – Zał. 5a do Regulaminu Cyklu, wraz z zobowiązaniem do reprezentowania barw klubowych – Zał. 5 do RWS.
4. Zawodnik posiadający licencję do rozgrywek 5x5 w barwach jednego klubu może, za zgodą tego klubu, otrzymać licencję do rozgrywek 3x3 w barwach innego klubu. Wniosek według wzoru (Zał. 5a) należy złożyć w WZKosz właściwym dla siedziby klubu 3x3 w terminie do 7 dni przed pierwszym turniejem. Otrzymanie licencji do rozgrywek 3x3 w barwach innego klubu nie jest zmianą barw
klubowych w rozumieniu przepisów RWS PZKosz.
5. Z uwagi na włączenie MMP do systemu rozgrywek FIBA 3x3, zawodnicy muszą spełniać kryteria zawarte w FIBA INTERNAL REGULATIONS – BOOK 6 (3x3) i posiadać konta na platformie https://play.fiba3x3.com.

UDZIAŁ DRUŻYN
1. W rozgrywkach udział biorą zespoły klubowe (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn) w poniższych kategoriach, które są punktowane w systemie SSM:
- U23 (ur. w latach 2001 – 2008),
- U17 (ur. w latach 2007 – 2010),
- U15 (ur. w latach 2009 – 2011).
2. Każdy klub posiadający licencję klubową PZKosz może zgłosić dowolną liczbę drużyn składających się z 4 – 6 zawodników posiadających licencje okresowe uprawniające do gry w klubie w koszykówce 3x3 w sezonie 2023/2024. Zgłoszenie imienne do rozgrywek klub składa do właściwego terytorialnie WZKosz na druku – Zał. 17b do Regulaminu Cyklu, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed pierwszym turniejem, w którym zespół będzie brał udział.
3. W turnieju finałowym MMP mogą uczestniczyć maksymalnie dwa zespoły tego samego klubu.
4. Drużyna klubu awansującego do finału może wymienić 2 zawodników.
5. W każdej kategorii przewidziany jest udział 16 zespołów wyłącznie ze strefy (Mazowsze, Podlasie).
6. Rejestracja odbywa się dwuetapowo:

- Rejestracja dla drużyn WOZKosz WM poprzez wysłanie zgłoszenia zał. 17b - mailem na adres wgid [at] wozkosz.pl.
2. Rejestracja zespołu na platformie FIBA 3x3

Oryginał zgłoszenia wraz ze zgodą w przypadku osób niepełnoletnich, należy przywieś na turniej. Mistrz turnieju strefowego w każdej kategorii ma zagwarantowany awans do Finału Mistrzostw Polski 3x3, który odbędzie się w dniach 21-23 czerwca 2024 r.

1. Drużyny z Mazowsza nie płacą wpisowego
2. Wpisowe dla drużyn z Podlasia 50 zł.
3. Proszę wpłacać na konto Bank Pekao S.A. 41 1240 1112 1111 0011 0876 6599.
Jeżeli zespół nie stawi się na zawody, nie informując o tym 48 godziny przed turniejem, płaci 200 zł i może otrzymać odmowę udziału w kolejnym sezonie.

Przypominamy, że rozgrywki MMP 3X3 są uwzględniane w rankingu Systemu Sportu Młodzieżowego, a poniżej syntetyczny opis systemu rozgrywek/punktacji i drogi do turnieju finałowego MMP 3X3 w
2024 roku.

Przypominamy zapisy Komunikatu WR nr 26a 2023-2024 MMP 3x3 o systemie rozgrywek:

Mistrzostwa odbywać się będą w formie turniejów w dwóch etapach:

Etap I – kwalifikacje (termin - od 16 stycznia do - 16 czerwca 2024 r).
1. Kwalifikacje strefowe rozgrywane w formie turniejów organizowanych przez WZKosz-e w strefach, w terminie od 16 stycznia do 5 maja 2024 r. W turnieju strefowym musi wziąć udział nie mniej niż 4 zespoły żeńskie oraz nie mniej niż 6 zespołów męskich. W turniejach strefowych udział biorą tylko zespoły reprezentujące tylko kluby z danej strefy - mistrz strefy awansuje do finałów MMP danej kategorii wiekowej. Pozostałe zespoły zdobywają punkty do Grand Prix według zasad określonych w p.3.3 RC.
2. Turnieje dodatkowe „Grand Prix” organizowane przez WZKosz-e lub na ich zlecenie, w terminie od 6 maja do 16 czerwca 2024 r., dla minimum 12 drużyn, w których udział mogą brać dowolne zespoły klubowe. Zespoły uczestniczące w tych turniejach zdobywają punkty zgodnie z p. 3.3 RC. W cyklach U23 dopuszcza się udział zespołów „Poza Konkursem” (PK) w przypadku wolnych miejsc i uzupełnieniu składu turnieju (zespoły PK przesuwane są na ostatnie miejsca w klasyfikacji i nie zdobywają punktów).
3. Do finału awansuje 8 najlepszych zespołów ze stref oraz 8 najlepszych w punktacji Grand Prix. W przypadku gdy nie został wyłoniony mistrz strefy lub gdy zespół taki wycofał się z finału, do finału awansuje kolejny zespół z punktacji Grand Prix.
4. Punktacja w turniejach strefowych i Grand Prix zgodnie z p. 3.3 Regulaminu Cyklu

Decathlon Mazowsze Molten
Obraz