KS Hes BasketBall Wrocław

54-530 Wrocław, ul. władysława i jana wardzyńskich 1
hbb@hesbaskteball.pl